Home

Korndyrking og oljevekster

Them nedre

et sted med lang historie

Litt om gården

Fredet

Våningshuset på gården er Fredet. Våningshuset består av 3 hus, hvor eldste del er datert til 1480.

Driftsbygninger

Driftsbygningene er har hatt denne utformingen siden ca 1920.

Dyrking av korn

Det er fortsatt tradisjonelt landbruk på gården. Det dyrkes korn og oljevekster.

Samme slekt

Dagens slektslinje går tilbake til 1500-tallet, og dagens eiere er 12 generasjon i rett linje..

Them nedre